1- Kongre Bildiri Kitabı – ISBN alınmış

2- Uluslararası iktisadi ve idari İncelemeler Dergisi / ULAKBIM /TR Dizin Indeks – Şubat 2023 ÖZEL SAYI

3- Sustainability –(SSCI-SCIE Index, Q2– YÖK Kriterlerini sağlamaktadır).  Özel sayı: Incentives for Sustainable Economic Growth and Societal Wellbeing. https://susy.mdpi.com/academic-editor/special_issues/process/781086

4- Risks (ESCI Index), Özel sayı: Deadline 30 Kasım 2022. The Risk Landscape in the Digital Transformation of Finance and Insurance. https://www.mdpi.com/journal/risks/special_issues/Risk_Landscape_Digital_Transformation_Finance_Insurance

5- Journal of Risk and Financial Management (ISSN 1911-8074) Scopus+ESCI Index, Özel sayı: Climate Risk and Sustainability: The Impact on Insurance, Investments, Financing, the Banking Industry, Business and Social Models https://susy.mdpi.com/academic-editor/special_issues/process/1084151

6- The Journal of Opportunites and Challenges in Sustainability (Baş Editör: Doç.Dr.Ercan Özen) (Acadlore Publishing House). Dergi ilk sayılarını 2022 Ekim ve Aralık aylarında çıkaracak. Yayınevi, ilgili dergide yayınlanan her makale için sorumlu yazara 200 Euro telif hakkı ödeyecektir. https://www.acadlore.com/journals/OCS

7–The Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM) (https://jcgirm.com/)

8-Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (http://www.bankasermaye.com/)

9-Journal of Finance Economics and Social Research (JFESR) https://dergipark.org.tr/en/pub/fesa

10-Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi (JSSR) https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr

11-Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi http://iibfdergi.balikesir.edu.tr

12-Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi http://dergipark.org.tr/pub/dusbed

13-Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/gupayad

14-Turizm & Araştırma Dergisi http://www.turar.org/

15-Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi – Journal of Research in Economics Politics and Finance https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad

16-JEFR Journal Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi – Journal of Economics and Financial Researches https://www.jeafr.com/

17-JEBI Journal of Economics and Business Issues https://jebi-academic.org

KİTAP PROJELERİ

1-Emerald Publishing; Contemporary Issues in Finance and Economics (Scopus Index)  Özel Konu: Digital Transformation, Strategic Resilience, Cyber Security and Risk Management, Vol 111, ana başlıklı kitap projesi bölümleri. ÜCRETSİZ YAYIN / Proofreading belgesi zorunludur. Belge alınamıyorsa Proofreading işlemi sayfa sayısına bağlı olarak 100 USD civarında ücret karşılığında tarafımızdan yapılabilir.  Yayın tarihi: 2023 , Deadline 30 Kasım 2022

2- Wiley-Scrivener Publishing – Özel Konu: The Impact of Climate Change and Sustainability Standards on the Insurance Market, ÜCRETSİZ YAYIN / Proofreading belgesi zorunludur. Belge alınamıyorsa Proofreading işlemi sayfa sayısına bağlı olarak 100 USD civarında ücret karşılığında tarafımızdan yapılabilir  Yayın tarihi: 2023, Deadline 5 Kasım 2022

3- Emerald CSEF Vol 112 (Scopus Index) / Contemporary Challenges in Social Science Management: Skills Gaps and Shortages in the Labour Market / Deadline: 15 February 2023 / Publication: Aralık 2023 / ÜCRETSİZ YAYIN / Proofreading belgesi zorunludur. Belge alınamıyorsa Proofreading işlemi sayfa sayısına bağlı olarak 100 USD civarında ücret karşılığında tarafımızdan yapılabilir.