ULUSAL KONGRE

Erken Kayıt Geç Kayıt
(güncellecek) (güncellenecek)
Bildirili katılım (online sunum dahil) 300 TL 350 TL
İkinci bildiri 200 TL 250 TL
Ortak yazarlar 200 TL 250 TL

ULUSLARARASI KONGRE

Erken Kayıt Geç Kayıt
(güncellecek) (güncellecek)
Bildirili katılım (online sunum dahil) 400 TL 500 TL
İkinci bildiri 300 TL 400 TL
Ortak yazarlar 300 TL 400 TL

Bildirisiz Katılım Bedeli

250 TL