Ulusal ve Uluslararası kongrelerimiz sonunda bildiri kitapçıkları ayrı ayrı basılacaktır.

ULUSLARARASI KONGRE

Erken Kayıt Geç/Son Kayıt
10 Eylül 2021 19 Eylül 2021
İlk Bildiri 450 TL 500 TL
İkinci bildiri 350 TL 400 TL

ULUSAL KONGRE

Erken Kayıt Geç Kayıt
10 Eylül 2021 19 Eylül 2021
Bildirili katılım 250 TL 300 TL
İkinci bildiri 200 TL 250 TL